Autor: petrvesely

Daň z příjmů fyzických osob

Toto jsou daně, které platí jednotlivci z příjmů, které získávají ze své práce, ze samostatné výdělečné činnosti, z prodeje nemovitosti atd. Příjmy mohou být z různých zdrojů a zákon o daních z příjmů je rozděluje do několika kategorií. Základní sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 %, přičemž u vyšších příjmů se uplatňuje tzv.

Read More