Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob

Toto jsou daně, které platí jednotlivci z příjmů, které získávají ze své práce, ze samostatné výdělečné činnosti, z prodeje nemovitosti atd. Příjmy mohou být z různých zdrojů a zákon o daních z příjmů je rozděluje do několika kategorií.

Základní sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 %, přičemž u vyšších příjmů se uplatňuje tzv. solidární příspěvek ve výši 7 %.

Daň z příjmů právnických osob

Právnické osoby, jako jsou společnosti, platí daně z příjmů zisku, který vzniká z jejich obchodní činnosti. Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %.

Příklad výpočtu daně z příjmů

Představme si, že jste zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 40 000 Kč.

Základní sazba daně je 15 %, takže výpočet by vypadal následovně:

  1. Zjistíme základ daně: 40 000 Kč (hrubá mzda)
  2. Spočítáme daň: 40 000 Kč * 15 % = 6 000 Kč

Měsíční daň z příjmu by tedy byla 6 000 Kč. Pokud byste však vydělával více než 1 672 080 Kč ročně (v roce 2023), budete muset zaplatit i solidární příspěvek ve výši 7 % z části příjmu nad tuto hranici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *